VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO 

 

int_ceník 

  

  

 

 

 

 

 

 ULM

 

PIXMA PRO

 

  

   o nás

 

  

KOMPLEXNÍ FIREMNÍ OUTSOURCING

V dnešní dynamické době se řada společností přiklání k řešení svých reprografických a tiskových potřeb službou ve formě outsourcingu.
Outsourcing je v posledních letech moderním a často používaným termínem. Toto anglické slovo, vzniklo složením slov "outside", tedy vnější, a "resource" (zdroj).
Znamená využívání jiných než firemních zdrojů pro vykonávání potřebné práce. V praxi má nejčastěji podobu dlouhodobého převedení některých činností na externího poskytovatele či dodavatele, a to včetně přenesení odpovědnosti za kvalitu těchto aktivit.
Outsourcing je moderní cestou úspory finančních prostředků a zajištění nejmodernějších služeb včetně vyškoleného personálu, který je řízen dodavatelem outsoursingových služeb.

Cílem naší společnosti je plně zajistit všechny stávající potřeby zákazníka v těchto oblastech:

  • kopírování a realizace centrálních síťových tisků
  • skenování dokumentů a jejich ukládání v el. podobě
  • finální zpracování dokumentů - sešívání, děrování, plastové vazby atd.
  • zajištění komplexních dodávek spotřebního materiálu a papíru
  • zajištění zakázek našimi odbornými pracovníky
    
 

PRONÁJEM ZAŘÍZENÍ-promyšlené financování

Existuje mnoho důvodů, proč při pořizování informačních technologií dát přednost jiným způsobům financování před přímým nákupem, zejména v obtížných ekonomických časech. Pronájem může urychlit pořízení důležitých technologií. V časech, kdy kladem především důraz na flexibilitu, průhlednost a dostupnost. Fixní náklady dokážeme přeměnit na variabilní, a tím vám umožníme úsporu kapitálu a rozvoj Vašeho podnikání.
Nabízíme portfolio finančních řešení, které umožňuje plánování, pořizování, správu a dynamické změny Vaší IT infrastruktury. Spolupracujeme s vybranými finančními partnery, kteří se specializují na oblast IT. Nabízíme řešení na míru Vašim požadavkům.

Chcete-li získat další informace o finančních řešeních, které nabízíme, kontaktujte nás přes následující odkaz: obchod@comprint.cz

Rěšení Ready4You představují rychlá, snadná a jednoduchá řešení financování

Přehled výhod financování
 • Flexibilní financování na míru přizpůsobené požadavkům a strategickým cílům.
 • Financování zlepšuje likviditu a pomáhá optimalizovat účetní rozvahy.
 • Pevné paušály domluvené předem usnadňují přípravu rozpočtu.
 • Měsíční paušály = průběžné provozní platby, nikoli 
kapitálové výdaje.
 • Finanční paušály = provozní náklady plně odečitatelné z daní.
 • Transparentní měsíční výdaje namísto velkých počátečních investic.
 • Financování z jediného zdroje nezávislé na bance zákazníka.
 • Možnost výměny vybavení zvyšuje flexibilitu.
 • Zjednodušená správa vede k významnému snížení TCO.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti díky dostupným řešením IT

 

 

TOPlist
Powered by FlexiWeb