VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO 

 

int_ceník 

  

  

 

 

 

 

 

 ULM

 

PIXMA PRO

 

  

   o nás

 

Správné používání NÁSTROJŮ pro správu sítě vám pomohou zjednodušit a sjednotit vaši síť, sníží operační náklady, automatizují PROCESY a zvýšení Vaši produktivitu.  

 

 

Služba je určena společnostem a organizacím s počítačovou sítí, které:

 • chtějí mít přesný přehled o nákladech na správu IT
 • chtějí odbourat každodenní rutinní činnosti, spojené se správou IT
 • chtějí dosáhnout dalšího rozvoje IT infrastruktury
 • chtějí využít znalostí specialistů

Na co je třeba dbát při správě počítačové sítě

Zodpovědná správa počítačových sítí zahrnuje činnosti z několika oborů:

 • technická podpora a opravy hardwaru,
 • instalace, konfigurace a správa operačních systémů,
 • konfigurace a průběžná správa sítě,
 • optimalizace provozu a výkonu,
 • průběžná péče o bezpečnost dat.

Proč svěřit správu sítě externí firmě

Získáte vyšší kvalitu za méně peněz.

 • Každému úkolu se věnuje odborník, který mu nejlépe rozumí, dokáže ho vyřešit v nejkratším čase a tedy i levněji.
 • Platíte jen za skutečně poskytované služby, ne za dovolené, školení zaměstnanců a jiné prostoje.
 • Nemůže se stát, že něco nefunguje několik dní jen proto, že je správce sítě nemocný nebo na dovolené.

Vyplatí se externí správa sítě právě vám?

Kontaktujte naše obchodníky, my se s vámi spojíme a sestavíme vám detailní nabídku. Sami pak uvidíte, zda se vám spolupráce s BossCan ComPrint vyplatí.

 

Externí správa sítě

je zajišťována administrátorem(specialistou), který dochází pravidelně podle smluveného harmonogramu k objednateli, kde provádí pravidelné servisní úkony a řeší problémy. Administrátor zasahuje na místě v případě potřeby i mimořádně. 

 

Klíčové přínosy externí správy sítě

 

přesný přehled o nákladech

 • cena za službu je hrazena formou měsíčního paušálního poplatku
 • znáte přesně celkový objem nákladů na správu vaší firemní IT infrastruktury po dobu platnosti smlouvy

jednoduchý obchodní proces

 • k získání základní informace o ceně a rozsahu služby pro vaše další rozhodování není potřeba žádných schůzek ani zdlouhavého vysvětlování - prostřednictvím jednoduchého a srozumitelného www rozhraní získáte všechny potřebné informace včetně rámcové kalkulace ceny za službu

garantovaná kvalita služby

 • smlouva o správě sítě přesně definuje rozsah prováděných činností, dobu odezvy na vaše požadavky a kvalitu prováděných služeb

vysoká odbornost servisních specialistů

 • každodenní komunikace našich specialistů s předními světovými výrobci IT, pravidelné zvyšování odbornosti servisních týmů a výměna zkušeností je zárukou vysoké kvalifikace našich specialistů

zastupitelnost = záruka funkčnosti

 • v případě výpadku jednoho servisního specialisty jej automaticky nahradíme jiným se stejnou kvalifikací - nedojde k žádným prodlevám

 

Správa sítě představuje

komplex služeb zahrnující administraci celého informačního systému tak, aby byla zajištěna jeho stabilita, bezpečnost provozu a podpora efektivního využití IS/IT zákazníka/uživatele.

 

 

Co pojem správa sítě znamená:

 

Zajištění bezpečnosti Vašeho serveru

 • evidence sdílených prostředků, nastavení ochranných protokolů a sledování pokusů o neoprávněné vniknutí.

Zálohování dat kvůli předejití jejich ztráty.

 

Údržba, rekonfigurace, opravy

 • serveru a sdílených prostředků jako jsou tiskárny, faxservery nebo scannery zajištěné v nejkratší možné lhůtě.

Pečlivá evidence

 • údržba, opravy pasivních i aktivních prvků sítě
 • dokumentace jejich nastavení na počítačových stanicích a serveru.

Péče o spokojenost uživatelů

 • Vašeho informačního systému stejně jako zajištění jejich podpory prostřednictvím našeho HELPDESK týmu. 

Zajišťujeme správu

 

 • sítí založených na serverech Windows, Linux (Unix) i Novell.
 • administrujeme stanice s operační systému systémy Windows XP, Windows 2000/NT, Windows 95/98/Me a Linux

 

Správa sítě - naše výhody

Nabízíme individuální přístup k našim klientům a zároveň respektujeme rozdílné možnosti a odlišné priority každého z nich.

Navrhujeme nejvhodnějších řešení, které správa sítě a provoz informačního systému nabízí.

 

 • Naši pracovníci jsou odborníci se zájmem o dobré výsledky.
 • Rychlá, účinná a efektivní podpora uživatelů.
 • Komplexní nabídka služeb a produktů pro IS/IT.
 • Jsme flexibilní – reagujeme na potřeby uživatelů.

 

Správa sítě - spolupráce

Rádi pracujeme s Vašimi zaměstnanci a to takovým způsobem, aby i oni ocenili spolupráci s námi. Našim technikům zajišťujeme vzdělání v oblasti komunikace s uživateli, čímž se zefektivní vzájemná spolupráce. Známe nejen cenu Vašich dat, ale i cenu Vašeho času.

Naši práci vidíme v širším měřítku - pomůžeme Vaší firmě najít nové obchodní modely, které nasazení IT umožňuje. Navíc Vám v rámci kurzů přizpůsobených vašim potřebám nabídneme zaškolení nových zaměstnanců pro práci s IS, stejně jako rozšíření znalostí těch stávajících.

 

V rámci správy sítí a serverů nabízíme tyto typy služeb

 • Diagnóza IT a IS
 • Návrh optimalizace a provedení správy sítě
 • Předplacená správa sítí
 • Komplexní správa sítí
 • Instalace a správa serverů
 • Pomoc v nouzi
 • Outsourcing IT 

Co je diagnóza IT a IS ?

Diagnóza IT je netradiční forma konzultace s našim IT specialistou. Ve vyhrazeném čase – zdarma - můžeme analyzovat problémy, které vás denně trápí a my následně zhodnotíme stávající stav a navrhneme vám řešení, případně další postup či strategii rozvoje.

Cílem je nabídnout zlepšení a snížení nákladů na provoz informačních technologií.

Téměř každá firma, která má počítačovou síť, e-mail a připojení k internetu, má nějaký problém. Tím mohou být občasné výpadky sítě, neustále se zvyšující počet nevyžádaných e-mailů, pomalé nebo nestabilní internetové připojení či opakované problémy s tiskem na síťových tiskárnách. Může to být celá řada drobných překážek, se kterými jste se časem naučili žít. Ale může to být také závažný problém, se kterým si sami nevíte rady nebo u kterého nedokážete odhalit příčinu. Samozřejmě tušíte, že jejich odstranění je možné, ale protože problém zřejmě nebude jednoduchý – a není třeba úplně kritický – jeho řešení opakovaně odkládáte.

Takovéto chování u informačních technologií mívá své příčiny, a pokud se neřeší, může mít i vážné důsledky. Protože pracujeme s velkým množstvím zákazníků ze všech možných oborů, můžeme říci, že jejich problémy jsou často podobné a lze je zobecňovat. To mimo jiné znamená, že dokážeme snadno navrhnout řešení i tam, kde se to často na první pohled nezdá jednoduché. Máme přehled a dokážeme často diagnostikovat slabá místa dříve, než způsobí opravdové ztráty.

 

Pomoc v nouzi

Služba je určena pro organizace, které jsou nuceny řešit náhlý problém s výpočetní technikou. Obvykle jde o případy malých organizací, které nemají vlastního správce sítě či o případy, kdy je vlastní správce sítě nedostupný (obvykle z důvodu nemoci či dovolené).

 

Předplacená správa sítí

Služba je určena pro organizace, jejichž síť není příliš rozsáhlá, a které nepotřebují častou pravidelnou přítomnost pracovníků pomáhajících uživatelům při využívání prostředků výpočetní techniky. Služby poskytujeme od 1.500,- Kč měsíčně.

 

Komplexní  správa sítí

Služba je určena pro organizace, jejichž síť je rozsáhlá a uživatelé vyžadují pravidelnou a častou podporu. Nabídková cena je stanovena individuálně v závislosti na objemu požadovaných služeb, velikosti a struktuře sítě.

 

Instalace a správa serverů

Nabízíme instalaci a správu serverů. Nainstalujeme pro Vás server s operačním systémem a nabídneme Vám služby správy tohoto serveru.

 

Popis služby „Smlouva o správě sítě“ budeme se Vám starat o:

 • servery, elektronická pošta, připojení k Internetu
 • síťové prvky - routery, huby, switche, kabeláž
 • počítače, notebooky, terminály, mobilní zařízení (např. PDA)
 • periferní zařízení jako tiskárny, plottery, skenery, multifunkční zařízení

Na počítačích a serverech se budeme starat  o hardware i o veškerý software - operační systém i aplikace.

 

V rámci Smlouvy o správy sítě řešíme:

 • závady hardware (záruční i pozáruční opravy)
 • instalace a update operačního systému a aplikací
 • zajištění funkčnosti operačního systému a aplikací
 • administraci uživatelů a přístupových práv
 • instalaci patchů a hot-fixů
 • údržbu antivirového systému a dalších bezpečnostních systémů - firewall, antispam, antispy
 • zálohování dat
 • monitorování systémů
 • instalace a stěhování zařízení (hardware)
 • ekologickou likvidaci zařízení

 

REALIZACE

 • Dle dohodnutého servisního kalendáře formou pravidelných servisních návštěv zajistíme provozu-schopnost vašich počítačů a firemní sítě. 
 • V případě výpadku nebo jiných nahodilých stavů vám bude náš specialista k dispozici a v případě potřeby ihned vyrazí k vám. 
 • Veškeré závady, které mají za následek nefunkčnost vaší počítačové sítě odstraňujeme bezodkladně - standardně nejpozději do konce následujícího pracovního dne. 
 • Po celou dobu trvání smlouvy je vám navíc k dispozici HOT-LINE - vyhrazené telefonní číslo, kde vám kdykoliv pomůžeme s řešením běžných provozních problémů.
   

Postup řešení

Základem služby „Správa sítě“  je smlouva - nazýváme ji Smlouvou o správě sítě - na jejímž základě provádíme správu vašeho IT prostředí přímo na vašem pracovišti prostřednictvím našeho servisního specialisty.

 

Správa je prováděna podle zvoleného servisního tarifu formou pravidelných servisních návštěv v určených dnech v týdnu či měsíci na základě servisního kalendáře, neboli harmonogramu servisních návštěv.

 

Smlouva o správě sítě má řadu klíčových parametrů, které bezprostředně ovlivňují cenu a kvalitu poskytovaných služeb.

Pro zajištění jejich správného nastavení, je proces uzavření smlouvy a spuštění služby rozdělen do následujících kroků:

 

 1. Nastavení parametrů smlouvy s obchodníkem
 2. Výběr servisního tarifu
 3. Uzavření Smlouvy o správě sítě
 4. Spuštění služby

 

 

a) Výběr servisního tarifu

Servisní tarif je základním parametrem smlouvy určuje časovou náročnost neboli objem prací v hodinách a následně také finanční částku neboli cenu služby.

K tomu, abychom vám řekli, jaká bude rámcová cena za správu vaší sítě je nutné vycházet z počtu koncových zařízení (počítačů, notebooků) a počtu serverů, provozovaných ve vaší organizaci.

 

b) Upřesnění  parametrů smlouvy s obchodníkem

Jakmile obdržíme vaši poptávku, která zároveň obsahuje základní informace o rozsahu vaší firemní sítě a vybraném servisním tarifu, bude vás obratem kontaktovat obchodník s nabídkou realizace Smlouvy o správě sítě. Při společné schůzce vám upřesní nastavení všech dalších potřebných parametrů služby objasní vše potřebné k uzavření smlouvy, společně sestavíte servisní kalendář.

 

 

Více muziky za méně peněz - řešení easyXchange

 

easyXchange od společnosti Fujitsu Siemens Computers je kompletní, předem otestovaný detailně vypracovaný plán řešení infrastruktury, který podporuje všechny aspekty projektů konsolidace poštovních serverů a datových úložišť. Kombinuje předem navržené hardware a software v pružných stavebních blocích pro:

 • infrastrukturu poštovních serverů
 • automatické zálohování

  řízení veškerých informací po celou dobu jejich životnosti a archivování.

Letmý pohled na easyXchange
Pružná konsolidace poštovního serveru a datových úložišť
Nižší náklady a menší složitost
Rychlá implementace a rychlá návratnost vložených investic
Menší riziko díky předem otestovaným konfiguracím
Vyšší dostupnost pošty a vyšší produktivita koncových uživatelů

 

Snížení nákladů o 30 %
Nová platforma poskytuje to, v co jsme tak doufali - celkovou efektivnost a jasnost. Veškeré bujení - ať již poštovních serverů či poštu poskytovatelů služeb - bylo jednou provždy eliminováno. S menším počtem poskytovatelů služeb, které je třeba koordinovat, je komunikace mnohem rychlejší a přímější, takže jsou uživatelé se službami mnohem spokojenější. Dnes už všichni zaměstnanci na pobočkách společnosti pracují s Microsoft Outlook 2003. Nebylo třeba nikoho zaškolovat, neboť systém je sám o sobě velice jednoduchý. Dalším přínosem vyšší produktivity aplikace Outlook 2003 je cache mód pro data, která se často vyvolávají - uživatelé jsou tak mnohem méně vystaveni případným problémům na síti či serverech a mohou pracovat i při malých výpadcích, protože mají data dál lokálně k dispozici ve svých PC. Výsledky konsolidace našich poštovních serverů mluví samy za sebe: dosáhli jsme 30% úspory celkových nákladů. A tak vám můžeme jen doporučit, abyste nechali naši zkušenost pracovat ve váš prospěch!

 

easyXchange - kompletní přístup
Součástí easyXchange, které je založeno na nejvyspělejších technologiích, jaké jsou k dispozici, jsou servery PRIMERGY osazené procesory Intel a nastavené na optimální výkonnost Exchange a nejlepší paměťové produkty svého druhu.

I. Poštovní server - srdce poštovní infrastruktury

II. Zálohování dat - výkonné a snadné
III. Řízení po celou dobu životnosti - víc než jen pouhé archivování

Řízení po celou dobu životnosti - víc než jen pouhé archivování
easyXchange se též vyznačuje správou archivovaných zpráv po celou dobu jejich životnosti. V době, kdy je elektronická pošta nejdůležitější metodou obchodní komunikace, dostaly se archivace a bezpečnostní standardy do centra pozornosti.

 

 

 

 

Maximální efektivnost

I. Exchange Server

PRIMERGY Server

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Exchange Server 2003

Online Storage

II. Zálohování dat

PRIMERGY Server

Nearline Storage

·         Exabyte 9084

·         LTO Ultrium

·         Scalar libraries

Storage Management Software

·         NetWorker

III. Řízení po celou dobu životnosti

PRIMERGY Server

Nearline Storage

·         LTO Ultrium

·         Scalar libraries

·         Centera

Storage Management Software

·         EmailXtender

Hierarchical Storage Management

·         DiskXtender

 

 

Profesionální služby

 

Pouze spolehlivě fungující IT infrastruktura je tou správnou platformou pro kritické podnikové aplikace

 

Informační technologie jsou dnes velice specifickým oborem, který svým neustálým technologickým pokrokem zvyšuje svoje nároky na odbornost správců IT. Neustále se měnící technologie a možnosti jejich využití vyžadují profesionální úroveň znalostí a vysokou zkušenost, aby byla zabezpečena správná integrace nových technologií do stávající infrastruktury, optimální využití investic a sníženy náklady na provoz.Pouze spolehlivě fungující IT infrastruktura je tou správnou platformou pro kritické podnikové aplikace, o které se opírají podnikové procesy.
Chceme Vám nabídnou komplexní služby, které Vám pomohou ve všech fázích IT projektů.
Chceme Vám nabídnout služby, které Vám pomohou zvolit správnou strategii. Chceme Vám nabídnout služby, které Vám opravdu pomohou řešit problémy.
Můžeme se opřít jak o naše zkušenosti z českého a slovenského trhu, tak i o zkušenosti, které naše společnost získala v jiných zemích světa. Můžeme využít jak naše české a slovenské odborníky, tak i experty z kompetenčních center v Evropě nebo kolegy, zabývající se vývojem produktů z našeho portfolia.

V České a Slovenské republice Vám můžeme nabídnout tyto služby:

 • Analýzy potřeb a konzultace
 • Návrh systémové architektury
 • Implementace
 • Profylaxe a údržba
 • Řízení projektů
 
 

 

TOPlist
Powered by FlexiWeb